Disclaimer and Copyright

THIS PAGE WILL SOON BE TRANSLATED IN ENGLISH

 

Disclaimer

Door gebruik te maken van de website www.thelovemethod.com geeft u aan het privacybeleid en de copyright te accepteren.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel The LOVE Method zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. The LOVE Method garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen, maar zal er alles aan doen om de website foutloos en ononderbroken te laten functioneren, vrij van virussen. The LOVE Method Advies wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. 

The LOVE Method heeft het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Op deze website en de disclaimer is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van The LOVE Method.

The LOVE Method is een comm.v., ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE0834195347.

Copyrightbepalingen

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij The LOVE Method©TM of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan The LOVE Method. Het is niet toegestaan informatie van deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The LOVE Method. U mag informatie op deze website enkel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.